Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Иван Зарев Управа за превентивну заштиту Омладинских бригада 31 011/274 1166 011/274 1167 ivan.zarev@mup.gov.rs
Живко Бабовић Управа за управљање ризиком Омладинских бригада 31 011/228 2939 011/274 1149 jelena.jasovic@mup.gov.rs
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Ненад Кртолица Пореска управа - Сектор за контролу Саве Машковићa 3-5 011 3950530, 011 3950615 nenad.krtolica@purs.gov.rssnezana.lojanicic@purs.gov.rs
Ана Тешић Одељење за буџетску инспекцију Кнеза Милоша 20 011/ 364 2868 budzetska.inspekcija@mfin.gov.rs
Данијела Танић Зафировић Управа за спречавање прања новца - Група за надзор Maсарикова 2 011/2060156; 011/7359035 dtzafirovic@apml.gov.rs
Елеонора Синђелић Управа за игре на срећу Омладинских бригада 1 011 / 311 76 39 igre.na.srecu@uis.gov.rs
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Саша Драгановић Одсек за инспекцијске послове државних путева Омладинских бригада 1 011/ 2609 276 sasa.draganovic@mgsi.gov.rs
Драгиша Елезовић Одсек за инспекцијске послове железничког саобраћаја Омладинских бригада 1 011/2695821 dragisa.elezovic@mgsi.gov.rs
Милан Жарковић Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја Омладинских бригада 1 011/2604758 milan.zarkovic@mgsi.gov.rs
Божидар Јагодић Одсек за инспекцијске послове безбедности пловидбе Омладинских бригада 1 011/ 213 8311 011/ 269 5821 bozidar.jagodic@mgsi.gov.rs
Зоран Ђелов Одељење урбанистичко-грађевинске инспекције за инспекцијске послове урбанизма и контролу поверених послова Oмладинских бригада 1 011/ 213 8311 011/ 215 8759 zoran.djelov@mgsi.gov.rs
Весна Руменић Одељење грађевинске инспекције Омладинских бригада 1 011 2606532 inspekcija@mgsi.gov.rsprijavinelegalnugradnju@mgsi.gov.rs
Јасминка Гуска Одељење за инспекцијске послове у области комуналне делатности Омладинских бригада 1 011/ 213 8311 jasminka.guska@mgsi.gov.rs
Владо Богићевић Група за инспекцијске послове за транспорт опасне робе Омладинских бригада 1 011/ 3122 780 vlado.bogicevic@mgsi.gov.rs
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Ненад Шаркоћевић Управни инспекторат Дечанска 8 011/ 311 2631 nenad.sarkocevic@mduls.gov.rs
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Ненад Вујовић Предраг Вукчевић Сектор пољопривредне инспекције Омладинских бригада 1 011/ 311 7473 nenad.vujovic@minpolj.gov.rspredrag.vukcevic@minpolj.gov.rs
Ненад Милојевић Управа за заштиту биља - Одељење фитосанитарне инспекције Омладинских бригада 1 011/ 2699 682 nenad.milojevic@minpolj.gov.rs
Драгољуб Брајовић Управа за заштиту биља - Одељење граничне фитосанитарне инспекције Омладинских бригада 1 011/ 212 0462 dragoljub.brajovic@minpolj.gov.rs
Звијездан Нишавић Управа за шуме - Одељење за шумарску и ловну инспекцију Омладинских бригада 1 011/ 260 5252 z.nisavic@minpolj.gov.rs
Љиљана Анђелић Републичка дирекција за воде - Одељење водне инспекције Булевар уметности 2а 011/ 201 3354 ljiljana.andjelic@minpolj.gov.rs
Слађана Панић Срдић Управа за ветерину - Одељење ветеринарско санитарне контроле на граничним прелазима Омладинских бригада 1 011/ 260 2774 sladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs
Зоран Ивановић Управа за ветерину - Одељење за послове инспекцијског надзора и контроле Омладинских бригада 1 011/ 260 5630 011/ 665 6012 zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Жељко Пантелић Инспекција за заштиту животне средине Др Ивана Рибара 91 011/ 2287 691 inspekcija@ekologija.gov.rs
Жељко Пантелић Инспекција за рибарство Др Ивана Рибара 91 011/ 2287 691 jasmina.jovic@ekologija.gov.rs
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Јасмина Јовановић Просветна инспекција Немањина 22-26 011/ 3616-293 jasmina.jovanovic@mpn.gov.rs
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Светлана Мијатовић Одељење санитарне инспекције Омладинских бригада 1 011/ 311 7331 svetlana.mijatovic@zdravlje.gov.rs
Ружица Бојанић, Јелица Радуловић Одељење за здравствену инспекцију Омладинских бригада 1 011/ 3117 540, 011/3117 424 zdravstvena.inspekcija@zdravlje.gov.rs
Јелица Васић Инспекција за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре Омладинских бригада 1 011/ 260 3400 jelica.vasic@zdravlje.gov.rs
Гранична санитарна инспекција Омладинских бригада 1 011/311 44 13 odeljenje.gsi@zdravlje.gov.rs
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Бранко Илић Одељење за електроенергетску инспекцију Немањина 22-26 011/ 285 6141, 011/ 312 28 77 branko.ilic@mre.gov.rs
Урош Ђурђевић Одељење за инспекцију опреме под притиском Адреса за слање поште: Немањина 22-26 Седиште инспекције: Омладинских бригада 1 011/ 285 6143 011/ 285 6124 uros.djurdjevic@mre.gov.rs
Миланко Савић Одсек геолошке и рударске инспекције Немањина 22-26 011/ 228 7692 milanko.savic@mre.gov.rs
Славица Петровић Групa за енергетску инспекцију Немањина 22-26 011 311-0028 slavica.petrovic@mre.gov.rs
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Стеван Ђуровић Инспекторат за рад Булевар уметности 10 011/ 201 7485 inspekcija@minrzs.gov.rs
Биљана Зекавица Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту - Одељење за инспекцијски надзор Немањина 22-26 011/ 3616 602, 011/ 3631 731 biljana.zekavica@minrzs.gov.rs
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Вера Божић Трефалт Сектор туристичке инспекције Омладинских бригада 1 011/ 313 9686 turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs
Слађана Јагодић Инспекција електронских комуникација Париска 7 011/ 202 0100 sladjana.jagodic@mtt.gov.rs
Драгица Јовановић Инспекција поштанских услуга Париска 7 011/ 20 20 062 dragica.jovanovic@mtt.gov.rs
Лидија Стојановић Сектор тржишне инспекције Немањина 22-26 011/ 361 4334 lidija.stojanovic@mtt.gov.rsgoran.macura@mtt.gov.rs
Сава Савић Одсек за информациону безбедност и електронско пословање Омладинских бригада 1 011/ 20-20-072 inspekcija.ib@mtt.gov.rs.
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Владета Терзић Одсек за инспекцијске послове у спорту Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија 011/ 311 7475  vladeta.terzic@mos.gov.rs
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Зоран Дамњановић Метролошка инспекција Мике Аласа 14 011/202 4450 damnjanoviczoran@dmdm.rs
Зоран Дамњановић Инспекција за надзор над предметима од драгоцених метала Мике Аласа 14 011/202 4450 damnjanoviczoran@dmdm.rs
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Саша Ђуровић Републички геодетски завод - Сектор за надзор и контролу - Одсек за инспекцијски надзор Булевар војводе Мишића 39 011/ 715 2678 sun@rgz.gov.rs
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Јован Јовановић Триво Јокановић Вељко Басарић Предраг Ђорђевић Владимир Павловић Златко Мишчевић Директорат цивилног ваздухопловства - инспекцијски надзор Скадарска 23 011/ 292 7173 bojana.dikovic@cad.gov.rsdgca@cad.gov.rs
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Влада Јањић Инспекција за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије Mасарикова 5/XV 011 3061 552 inspekcija@srbatom.gov.rs
Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
Дејан Масликовић Инспекција у области културе Влајковићева 3 011/3398-498 dejan.maslikovic@kultura.gov.rs